asemakaavoitus arkkitehtisuunnittelu info
+
x

Projektin nimi: The Innovative Town Concept for the Future -ideakilpailu, jaettu 1. palkinto
Tilaaja: SRV Yhtiöt Oyj ja Orimattilan kaupunki, yleinen arkkitehtikilpailu
Valmistunut: 2010
Paikkakunta: Orimattila
Suunnittelualue: Orimattilan Henna, kaupungin koko noin 200 ha, noin 20 000 asukasta, noin 5000 työpaikkaa, noin 930 000 km², sijaitsee Helsinki-Lahti -oikoradan varrella 20 Lahdesta etelään

Kilpailutyön tiivistelmä (pdf)

x

Projektets namn: The Innovative Town Concept for the Future-idétävling, delad 1: a plats
Beställare: SRV Yhtiöt Oyj och Orimattila stad, allmän arkitekturtävling
Färdigställt: 2010
Ort: Orimattila
Planeringsområde: Henna i Orimattila, stadens storlek ca 200 ha, ca 20 000 invånare, ca 5000 arbetsplatser, ca 930 000 km², beläget längs Helsingfors-Lahtis tågbanan 20 km söder om Lahtis

Sammanfattning av tävlingsbidraget (pdf)

Previous
Next